ασκός «γιορτή»

ΔΑΝΑΩΝ ΓΗ 5lt, 10lt, 20lt

Με την σειρά «γιορτή» σε 5 ,10 & 20 λίτρα καλύπτουμε τις ανάγκες τόσο της Εστίασης όσο και το καθημερινό τραπέζι των καταναλωτών.